Eleccions per renovar els membres del Consell Escolar.

D’acord amb la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, es convoquen eleccions per renovar els membres del consell escolar de l’escola, concretament del professorat (renovació de 3 membres) i dels pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat (renovació de 3 membres). Tota la informació del procés la podeu trobar al següent enllaç:

ELECCIONS

El resum del calendari del procés electoral és el següent:

  • 06 de novembre: Inici procés electoral –Presentació de candidatures (  FULL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES)
  • 12 de novembre: Sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals.
  • 14 de novembre: Constitució meses electorals
  • 19 de novembre: Final presentació candidatures
  • 20 de novembre: Publicació candidatures
  • 22 de novembre: Eleccions Professorat
  • 28 de novembre: Eleccions  Famílies
  • 03 de desembre: Constitució nou Consell Escolar