LA COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

L’AMPA organitza i coordina una ventall d’ofertes per completar l’educació dels nostres fills i filles en els àmbits de l’esport. A més de ser un ajut per conciliar l’horari laboral amb el familiar.

LA COMISSIÓ D’ECONOMIA

L’AMPA de la nostra escola, per poder desenvolupar moltes activitats, pagar equipaments, material, etcètera, rep ingressos mitjançant diverses vies:

Les quotes dels seus socis: 20€ anuals per família, independentment dels fills inscrits a l’escola. Només per ser socis els pares obtenen amplis descomptes en la compra de roba, llibres, etc.

• Els beneficis de la venda de roba (xandalls, bates, samarretes, etc.)

• Les subvencions de les administracions.

 

L’AMPA és l’associació de pares i mares d’alumnes que, voluntàriament, s’organitza per participar a les activitats de l’escola. La voluntat de l’AMPA és promoure la participació de les famílies en el centre educatiu i treballar amb l’escola per l’educació integral dels nostres fills i filles.

Els principals objectius són:

 • Fer de pont entre les famílies i l’escola.
 • Col·laborar amb l’Equip directiu i el professorat en tot el que
  calgui.
 • Ser la veu de les famílies al Consell Escolar.
 • Promoure i organitzar activitatas complementàries dins del
  marc de l’escola.
 • Ajudar l’escola en la compra de material i la millora dels
  equipaments.