Llibres

foto1LA COMISSIÓ DE LLIBRES

Els socis podran accedir a la compra dels llibres per als diferents cursos. Es fraccionarà el pagament dels llibres en dos terminis.

Recordem que ÉS IMPRESCINDIBLE SER SOCI I ESTAR AL CORRENT DE LA QUOTA D L’AMPA D’AQUEST CURS per a beneficiar-se de l’adquisició de llibres a través de l’AMPA.

En alguns cursos hi ha reutilització de llibres de text, consisteix a tenir alguns llibres col·lectivitzats a les aules i que l’any següent passin als alumnes del mateix curs.

És un projecte on participa tota la COMUNITAT EDUCATIVA (alumnes, mares i pares, professorat, equip directiu i AMPA).

Entre tots fomentem actituds i valors com:

  •  Saber compartir.
  • La solidaritat i l’esperit cooperatiu.
  • La igualtat.
  • El respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.
  • El reciclatge i el respecte pel medi ambient, etc.

A més, tenir cura dels llibres per tal de ser reutilitzats posteriorment per companys de cursos inferiors, suposa un Estalvi Econòmic per a les famílies.