El proper dimarts 19 d’abril celebrarem a l’escola la IX Jornada d’Il·lustradors.

La jornada és fruit d’un treball previ de creació de contes en català, castellà i anglès per part dels alumnes de tota l’escola, des de P3 fins a 6è.  Aquell dia els alumnes de Batxillerat Artístic de l’IES Bellvitge i l’Escola d’Arts i Oficis Serra i Abella, venen a l’escola a il·lustra-los. És una jornada festiva   important per a tots els que hi participem.

IL.LUSTRADORS

DEL 3O DE MARÇ AL 7 D’ABRIL

Trobareu  tota la informació necessària al següent enllaç

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • Sol.licitud.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
  • Original i fotocòpia del DNI o document acreditatiu (tant del pare com de la mare).
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.