salut

Els polls són uns insectes que viuen exclusivament en l’èsser humà. Hi ha tres espècies diferents de polls que viuen en llocs diferents.

El poll del cap és un insecte que viu entre els cabells. Té de 2 a 4 mm de longitud, és de color grisenc, sense ales. S’alimenta de sang que xucla de la pell del cap quan pica les persones. Es reprodueix ràpidament; cada femella posa d’uns cent a tres-cents ous, anomenats llémenes, que són de color blanc i estan fortament adherits a la base del cabell. Fan falta de 7 a 10 dies perquè s’incubi l’ou i es desenvolupi la larva.

La parasitosi de polls s’anomena PEDICULOSI

La forma de transmissió més corrent dels polls és el contagi directe. A més del contacte persona-persona, l’ús de raspalls, pintes, gorres i bufandes també és una via de transmissió.

La infestació és molt normal entre els nens, preferentment entre els 4 i 6 anys, i amb menor incidència entre nens d’edat compresa entre els 6 i els 10 anys.

Què hem de fer?

 

 

foto1LA COMISSIÓ DE LLIBRES

Els socis podran accedir a la compra dels llibres per als diferents cursos. Es fraccionarà el pagament dels llibres en dos terminis.

Recordem que ÉS IMPRESCINDIBLE SER SOCI I ESTAR AL CORRENT DE LA QUOTA D L’AMPA D’AQUEST CURS per a beneficiar-se de l’adquisició de llibres a través de l’AMPA.

En alguns cursos hi ha reutilització de llibres de text, consisteix a tenir alguns llibres col·lectivitzats a les aules i que l’any següent passin als alumnes del mateix curs.

És un projecte on participa tota la COMUNITAT EDUCATIVA (alumnes, mares i pares, professorat, equip directiu i AMPA).

Entre tots fomentem actituds i valors com:

  •  Saber compartir.
  • La solidaritat i l’esperit cooperatiu.
  • La igualtat.
  • El respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.
  • El reciclatge i el respecte pel medi ambient, etc.

A més, tenir cura dels llibres per tal de ser reutilitzats posteriorment per companys de cursos inferiors, suposa un Estalvi Econòmic per a les famílies.