LA COMISSIÓ D’ECONOMIA

L’AMPA de la nostra escola, per poder desenvolupar moltes activitats, pagar equipaments, material, etcètera, rep ingressos mitjançant diverses vies:

Les quotes dels seus socis: 20€ anuals per família, independentment dels fills inscrits a l’escola. Només per ser socis els pares obtenen amplis descomptes en la compra de roba, llibres, etc.

• Els beneficis de la venda de roba (xandalls, bates, samarretes, etc.)

• Les subvencions de les administracions.

 

L’AMPA és l’associació de pares i mares d’alumnes que, voluntàriament, s’organitza per participar a les activitats de l’escola. La voluntat de l’AMPA és promoure la participació de les famílies en el centre educatiu i treballar amb l’escola per l’educació integral dels nostres fills i filles.

Els principals objectius són:

 • Fer de pont entre les famílies i l’escola.
 • Col·laborar amb l’Equip directiu i el professorat en tot el que
  calgui.
 • Ser la veu de les famílies al Consell Escolar.
 • Promoure i organitzar activitatas complementàries dins del
  marc de l’escola.
 • Ajudar l’escola en la compra de material i la millora dels
  equipaments.